Vilkår ved kjøp i nettbutikk

Foretaksinformasjon:
914 823 951, Tekam Telecom AS

Kontaktdetaljer:
E-post: post@tekam.no
Tlf: 73185400
Besøksadresse: Falkenborgvegen 35 C, 7044 Trondheim

Priser
Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Ekspedering av ordre
Vi bruker normalt 1-2 virkedager på å ekspedere og sende en ordre.
Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet i nettbutikken og vil der gi deg informasjon om når den er ventet inn. I disse tilfellene (dersom ønskelig), kan bestillingen deles opp, da med fraktkostnader tilknyttet hver sending.

Kontakt oss dersom du ønsker mer info om leveringstid på den aktuelle artikkel.
Dersom ordren inneholder noen lagerførte varer og noen som ikke er på lager vil ordren normalt ekspederes når alle varene er på lager hvis ikke annet er spesifisert eller bestemt.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må ansees som veiledende.
Vi står ikke ansvarlig for faktorer vi ikke kan kontrollere som forsinket frakt og annet.
Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel. Dette gjelder også opplysninger oppgitt i ordrebekreftelse.

Leveranse
Vanligvis vil varene sendes fra oss 2 virkedager etter at ordren er mottatt.

Det skal framgå av nettbutikken hvorvidt varen er på lager eller ikke. Hvis din bestilling overstiger antall varer på lager vil du få beskjed på oppgittt mailadresse så snart vi oppdager dette. Din innbetaling vil da bli refundert inntil varen igjen er på lager og du kan bestille på nytt.

Frakt
Vi sender varene primært med Posten/Bring . Valg av måte og fraktkostnader spesifiseres i handlekurven og varierer ut fra bosted og hvilket fraktalternativ duønsker.

Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 99 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso

Betaling
Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.

Personopplysninger
Tekam Telecom behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register

 

RUTINER FOR RETUR AV VARER

Avbestilling
Ved avbestilling må det gis beskjed så snart som mulig, på telefon eller via e-post.
Dersom vi kan bekrefte avbestillingen før varen er sendt fra vårt lager vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Tekam Telecom skriftlig melding (e-post, eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Tekam Telecom vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp, forbrukerkjøpsloven.

Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 da­ger fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angreretts­skjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.

Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig me­dium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Tekam Telecom informasjon når skjemaet mottas. Angreret­ten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være returnert oss, helst med originalemballasjen, i tilnærmet samme mengde og stand som ved mottak. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Kjøper må selv bære kostnader for retur.

Garanti
Alle våre produkter kan benyttes i Norge og tilfredsstiller alle krav til sikkerhet så lenge plassering, bruk og vedlikehold er i tråd med produsentens anvisninger.
For at garantier skal være gjeldene må produktet være installert i henhold til installasjonsveiledning og eventuelle forholdsregler og begrensninger. For elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg må installasjonen utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser. Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden.

Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.