Tekam Telecom er sertifisert som Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårnsertfisiert innebærer at bedriften har oppnådd strenge krav innenfor områder som arbeidsmiljø, energi, avfall, transport, innkjøp, utslipp og estetikk. Disse kravene gir gode forutsetninger for at virksomheten bidrar til å oppnå 8 av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn ble opprettet i 2003 og er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. De er Norges ledende sertifikat for virksomheter som ønsker å vise samfunnsansvar og dokumentere sin innsats mot en grønnere hverdag. I 2017 ble Miljøfyrtårn den første nasjonale ordningen som ble anerkjent av EU. Dette viser kvalitet og høy miljøstandard for ordningen på lik linje med internasjonale ordninger som EMAS og ISO 14001.

I samarbeid med EU ønsker Norge å kutte sine klimagassutslipp. Norge har et mål om å kutte utslippene med 50 til 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå innen 2030. Alle virksomheter påvirker miljø på forskjellige måter. Det er derfor viktig at enhver bedrift er med på å ta sin del av samfunnsansvaret for å minske klimagassutslippene og bidrar til det grønne skiftet der de kan.

Kilder

Miljøfyrtårn

Regjeringen