Tekam og AtB har inngått rammeavtale for elektrotjenester AtB – Trøndelags kollektivtrafikk administrator. AtB er et mobilitetsselskap som ligger bak planlegging, drift, utvikling og markedsføringen for kollektivtilbud for hele fylket.

En rammeavtale i denne forbindelse innebærer elektrotjenester innenfor vedlikehold, oppgradering og installasjoner. Vi rykker inn dersom det skulle oppstå utfordringer relatert til elektro, f.eks. strømtilførselen til sanntidssystemet på bussholdeplassene.

Klima- og miljø er et viktig tema for oss i Tekam, og ser på AtB som en god samarbeidsparter. AtB har som mål at reisende skal komme seg fra A til B uten å bruke egen bil. Denne målsettingen er viktig for det grønne skiftet. Vi ser frem mot et tett samarbeid med en av Trøndelags viktigste aktører for en grønnere hverdag!