kr 799,00

Air Quality Sensor fra Develco gir deg trådløs overvåking av luftkvaliteten innendørs. Sensoren overvåker kontinuerlig VOC-nivåene i ditt hjem og gir deg en nøyaktig rapportering av fuktighet, temperatur og luftkvalitet. Enkel montering og installasjon

Funksjonalitet

Siden de fleste av dagens mennesker tilbringer mesteparten av tiden sin innendørs, er kvaliteten på inneluften er avgjørende for menneskers helse, arbeidsytelse og komfort. Ved å overvåke nivåene av flyktige organiske forbindelser (VOC), vil den trådløse, batteridrevne luftkvalitetssensoren overvåke luftkvaliteten innendørs og sikre at luften er ren og sunn. I motsetning til uteluft resirkuleres inneluft kontinuerlig, noe som øker konsentrasjonen av forbindelser.

VOC er organiske kjemikalier i inneluften fra forskjellige kilder, inkludert maling, byggematerialer, lim, møbler, tobaksrøyking, så vel som mennesker og deres aktiviteter. Noen VOC-er kan ha kortsiktige og langsiktige negative effekter på helsen. Sensoren oppdager TVOC, som refererer til den totale konsentrasjonen av VOC-er som er til stede samtidig i luften. Dette gir deg mulighet til kontinuerlig å overvåke VOC-er for å kunne forhindre negative helseeffekter.

Tomt på lager


Varenummer 4514806 Kategorier , ,

Privacy Preference Center

branndyrgarasjeinnbruddpluggrobotstovsugersolavskjermingstromstyringvannsensorvarmestyring