Miljø

Miljøpolicy

Vi i Tekam Telecom er bevisste på at vi gjennom vårt arbeid påvirker miljø. Dette forekommer både direkte gjennom eget arbeid og indirekte via våre kunder og leverandører.

Vi har derfor som mål å bidra til det grønne skiftet ved å kontinuerlig jobbe for å redusere virksomhetens belastning på miljøet. Som et minimum vil vi alltid følge miljølovgivningen, samt de lokale miljøkrav som vil gjelde for vår virksomhet.

Vi ønsker å aktivt informere om vårt miljøarbeid og for å kontinuerlig forbedre vår virksomhets miljøpåvirkning skal vi stille krav til våre leverandører, følge en miljøvennlig avfallshåndtering, sørge for at ansatte viser miljøhensyn i arbeidshverdagen og kontinuerlig identifisere mulige forbedringstiltak og utføre disse.

Miljøfyrtårnsertifisert

Tekam har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2019. Å være miljøfyrtårn sertifisert bedrift innebærer at man har oppnådd strenge krav innenfor områder som arbeidsmiljø, energi, transport, innkjøp, utslipp og estetikk. Disse kravene gir gode forutsetninger til at bedriften er med å bidra til å nå 8 av FNs bærekrafts mål: 3 – God helse og livskvalitet, 6 – Rent vann og gode sanitærforhold, 7 – Ren energi til alle, 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon, 13 – Stoppe klimaendringene, 14 – Livet i havet og 15 – Livet på land.

Miljøfyrtårn ble opprettet i 2003, og de er Norges ledende sertifikat for virksomheter som ønsker å vise samfunnsansvar og dokumentere sin innsats mot en grønnere hverdag. I 2017 ble Miljøfyrtårn den første nasjonale ordningen som ble anerkjent av EU. Dette viser kvalitet og høy miljøstandard for ordningen på lik linje med internasjonale ordninger EMAS og ISO 14001.

Har du innspill til hvordan vi kan forbedre vårt miljøarbeid?

Vi ønsker alt av tips til hvordan vi kan minske vår miljøpåvirkning på hjertelig velkommen!

Kontakt oss