Solcelle Landbruk

Det er stort potensiale i solcelleanlegg på en gård. Det er ofte flere store taksider å velge i for å få optimal produksjon.  Egen produksjon kommer godt med for både bolighus på gården og selve drifta. Driftsbygninger har ofte stålplatetak som er noen av de billigste takene å montere solcelle på.

Enova gir ikke støtte til installasjon på gårdsbruk men det kan søkes Innovasjon Norge om støtte og det er gunstig med tanke på momsfritak på solcelleanlegget.

Kontakt