El-sjekk

Feil på elektriske anlegg er en av de største synderne til boligbranner. Det er derfor viktig å sjekke tilstanden med jevne mellomrom. For å sikre at det elektriske er i orden anbefales det å gjennomføre en el-sjekk hvert femte år. Flere forsikringsselskaper tilbyr rabatter dersom det jevnlig utføres el-sjekk eller el-kontroll. Det er forskjell på en el-sjekk og en el-kontroll.

Ring ThomasSend mail

Overordnet kontroll

El-sjekk er kort forklart en overordnet kontroll på det elektriske anlegget i din bolig. En elektriker tar en sjekk på sikringsskap, brytere, stikkontakter og kabler. Det tas stikkprøver ved mistanke om eventuelle feil eller mangler som kan skape farlige situasjoner for deg og dine. En el-sjekk er til hovedsak brukt for å avsløre grove og betydelig feil slik at du kan føle deg tryggere med tanke på brannfare og strømgjennomgang. Med andre ord er en el-sjekk en visuell gjennomgang med stikkprøver der det synes nødvendig.

El-kontroll

El-kontroll er en mer omfattende og grundigere gjennomgang av det elektriske anlegget enn en el-sjekk. Under en el-kontroll sjekkes alt du har av elektrisk anlegg i hjemmet. En slik kontroll må gjennomføres av en elektriker med en sertifisering for el-kontroll. Under en el-kontroll sjekkes det blant annet for varmegang, jordfeilbryter, overspenningsvern, kabelinnføringer, belysningsanlegg osv. Etter en endt el-kontroll får man en detaljert tilstandsrapport. En slik rapport kan man vise til de fleste forsikringsskap for å få en rabatert pris hos dem.

El-kontroll ved salg av bolig

Det er per dags dato ingen krav om el-kontroll ved salg av bolig, men tilstanden til det elektriske anlegget i boligen er et økende tema blant kjøpere. De fleste boligkjøpere har satt et budsjett for eventuell oppussing av boligen, og ved å fjerne usikkerheten rundt det elektriske anlegget kan dette frigjøre avsatte midler for utbedring til å heller brukes ved en eventuell budrunde.

Usikker på hva du burde velge? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg med å finne ut hva som passer deg.