Termografi

Termografering er en berøringsfri metode for å oppdage varmgang i elektrisk utstyr og anlegg. Et termograferingskamera har infrarød teknikk som omgjør infrarød stråling til bilder som viser temperaturvariasjoner. Denne teknologien gjør at vi enkelt kan kontrollere viktig elektrisk utstyr uten at normal drift forstyrres, samt gi deg en bedre tilstandsanalyse på det elektriske utstyret og anlegget. Vi avdekker om det finnes noen svakheter eller feil på anlegget som kan føre til overbelastning før skaden inntreffer.

Du unngår med andre ord større skader og nedetid ved å redusere risikoen for driftsstans, brann og skader på eiendom og personer.