Rammeavtaler

Å ha en fast leverandør for elektrotjenester gjør hverdagen enklere for deg som næringsdrivende. En avtale med Tekam vil gi deg trygghet, forutsigbarhet og arbeid levert med kvalitet fokus. En slik avtale kan innebære service, vedlikehold, reparasjoner, el-installasjoner, utbedringer og lignende. Den kan tilpasses din bedrift eller borettslag sine behov. Vi kan hjelpe deg med å redusere løpende driftskostnader, øke driftssikkerheten og hyppige kontroller tilpasset deres behov.

Service, vedlikehold og reparasjoner

Elektriske anlegg i næringsbygg trenger titt og ofte noe form for service eller vedlikehold. Dette kan innebære flytting av stikkontakter, bytte ut eller reparasjon av ødelagte produkter eller rett og slett en oppgradering av et gammelt elektrisk anlegg.

Andre tjenester vi tilbyr:

El-installasjonerEl-kontrollTermografi

Vi ønsker at våre samarbeidspartnere har en bekymringsfri hverdag når det gjelder det elektriske og setter derfor alltid kvalitet i fokus i vårt arbeid. Med en avtale med Tekam kan du føle deg trygg på at det elektriske i bygget er i god stand.