El-kontroll

Eier av bygget er den som står ansvarlig for at det elektriske anlegget er i god stand og er derfor også ansvarlig for at det blir gjennomført jevnlige el-kontroller. For næringsvirksomhet er det ansvarlig for virksomheten som må sørge for at det utføres internkontroller i henhold til regelverket. For sameier og borettslag er det styret som står ansvarlig for at dette blir fulgt opp.

En el-kontroll er en grundig gjennomgang av hele det elektriske anlegget. Hvor omfattende kontrollen vil være avhenger av risikofaktene knyttet til selve anlegget og utstyret rundt, samt hvor komplisert anlegget er. Ved generelle el-kontroller sjekkes det blant annet for varmegang ved hjelp av termografi, tilkoblinger, lamper og stikkontakter, samt om det er nok kurser i anlegget for å sikre at det ikke er noe fare for overbelastning.

Vi tilbyr også enklere el-sjekker om dere ønsker å være ekstra sikre for standarden på det elektriske anlegget, også mellom el-kontrollene. En el-sjekk er en overordnet sjekk på det elektriske anlegget. Den er ikke like grundig som en el-kontroll men elektrikeren tar en sjekk på sikringsskap, brytere, stikkontakter og kabler, og tar stikkprøver ved eventuelle mistanker om feil.