Klima- og miljørapport 2021

Årets klima og miljørapport er klar. I år er siste året der vårt sertifikat er gyldig og vi håper derfor på å bli resertifisert på slutten av året.

I år er det noen endringer i innrapporteringen. Dette er endringer som gir oss bedre oversikt over hvilke områder vi trenger å forbedre oss på.

God lesing!


Klima- og miljørapport 2020

Klima- og miljørapporten for 2020 er klar! Som miljøfyrtårn fyller vi ut en årlig rapport som viser tall over hvordan vårt arbeid påvirker miljøet. Den inneholder også gjennomførte tiltak for foregående år og planlagte tiltak for året som kommer.


Klima- og miljørapport 2019

Rett før jul ble vi miljøfyrtårn-sertifisert. Dette innebærer at vi årlig lager en rapport som viser tall på hvordan vi påvirker miljøet gjennom vårt arbeid. Ta gjerne en titt på vår rapport for 2019!