Klima- og miljørapport 2021

Årets klima og miljørapport er klar. I år er siste året der vårt sertifikat er gyldig og vi håper derfor på å bli resertifisert på slutten av året.

I år er det noen endringer i innrapporteringen. Dette er endringer som gir oss bedre oversikt over hvilke områder vi trenger å forbedre oss på.

God lesing!