Klima- og miljørapport 2020

Klima- og miljørapporten for 2020 er klar! Som miljøfyrtårn fyller vi ut en årlig rapport som viser tall over hvordan vårt arbeid påvirker miljøet. Den inneholder også gjennomførte tiltak for foregående år og planlagte tiltak for året som kommer.