Tekam har begynt med termografering

Elektroavdelingen i Tekam har startet med termografering.

Et termograferingskamera har infrarød teknikk som gjør om infrarød stråling til bilder som viser temperaturvariasjoner. Termografering er en berøringsfri metode for å oppdage varmgang i elektrisk utstyr og anlegg.

Bedret brannsikkerhet er kanskje den største fordelen med en termografering da man oppdager eventuelle feil og kan forebygge mot varmgang og brann. Det er også flere andre fordeler med termografering, blant andre økt sikkerhet. En termografering gir deg en mulighet til å kontrollere viktig elektrisk utstyr uten at normal drift forstyrres, samt gi deg en bedre tilstandsanalyse på det elektriske utstyret og anlegget.


Klima- og miljørapport 2019

Rett før jul ble vi miljøfyrtårn-sertifisert. Dette innebærer at vi årlig lager en rapport som viser tall på hvordan vi påvirker miljøet gjennom vårt arbeid. Ta gjerne en titt på vår rapport for 2019!